Medipharm

Ngân hàng Máu hiện đại Và Thực hành Truyền máu 5e
Ngân hàng Máu hiện đại Và Thực hành Truyền máu 5e

Với sự sửa đổi và cập nhật triệt để, phiên bản thứ 6 của giáo trình phổ biến này tiếp tục thiết lậ...

Xem thêm »

Thần kinh học Lâm sàng Nhi khoa, Tiếp cận theo Dấu hiệu và triệu chứng 6e
Thần kinh học Lâm sàng Nhi khoa, Tiếp cận theo Dấu hiệu và triệu chứng 6e

Cuốn sách của Fenichel là tiêu chuẩn cho các nhà thần kinh học người lớn và bác sĩ nhi khoa, những...

Xem thêm »

David Brown, Atlas Gây tê theo Vùng 4e
David Brown, Atlas Gây tê theo Vùng 4e

Atlas gây tê vùng 4e, được biên soạn bởi tiến sĩ David L. Brown, đã được coi là tài liệu tham khảo...

Xem thêm »

(2016) Oxford Giáo trình Thận lâm sàng toàn tập 4e
(2016) Oxford Giáo trình Thận lâm sàng toàn tập 4e

Ấn bản thứ tư của Oxford Giáo trình Thận lâm sàng được xây dựng dựa trên sự thành công và uy tín ...

Xem thêm »

Kumar và Clark, Nội khoa Lâm sàng 8e
Kumar và Clark, Nội khoa Lâm sàng 8e

Nội khoa Lâm sàng của Kumar & Clark ấn bản thứ 8 được xây dựng dựa trên công thức tuyệt vời đ...

Xem thêm »

(2016) Campbell-Walsh Niệu khoa toàn tập 11e
(2016) Campbell-Walsh Niệu khoa toàn tập 11e

Được quốc tế ca ngợi là văn bản ưu việt trong lĩnh vực này, Campbell-Walsh Niệu khoa tiếp tục cun...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top