Medipharm

[2015] CT Phổi Độ Phân giải cao (HRCT) 5e
[2015] CT Phổi Độ Phân giải cao (HRCT) 5e

Ấn bản thứ 5 mới được sửa đổi và cập nhật của CT Phổi độ phân giải cao (HRCT) là tài liệu tham kh...

Xem thêm »

[Mới] Cummings Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu Cổ toàn tập 6e
[Mới] Cummings Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu Cổ toàn tập 6e

Nay trong phiên bản thứ 6, Cumming Tai mũi họng tiếp tục là tham khảo toàn diện nhất và đáng tin c...

Xem thêm »

[2015] DeVita Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e
[2015] DeVita Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e

DeVita, Hellman và Rosenberg: Nguyên lý và Thực hành Ung thư phiên bản thứ 10 đã trở thành tham kh...

Xem thêm »

Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Ôn tập Hồi sức Nội khoa
Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Ôn tập Hồi sức Nội khoa

Lĩnh vực Hồi sức nội khoa là một chuyên ngành đang phát triển nhanh chóng. Để chuẩn bị cho việc t...

Xem thêm »

Thi tuyển Bác sĩ Nội trú, Hướng dẫn dành cho Sinh viên Y khoa 8e
Thi tuyển Bác sĩ Nội trú, Hướng dẫn dành cho Sinh viên Y khoa 8e

Với thông tin được cập nhật hoàn toàn, phiên bản thứ 8 của cuốn sách này đã khẳng định được quan ...

Xem thêm »

Thần kinh học: Cách tiếp cận của một Bác sĩ lâm sàng
Thần kinh học: Cách tiếp cận của một Bác sĩ lâm sàng

Thần kinh học: Cách tiếp cận của một bác sĩ lâm sàng dạy cho người học một cách tiếp cận theo hướ...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top