Medipharm

(2016) Oxford Giáo trình Thận lâm sàng toàn tập 4e
(2016) Oxford Giáo trình Thận lâm sàng toàn tập 4e

Ấn bản thứ tư của Oxford Giáo trình Thận lâm sàng được xây dựng dựa trên sự thành công và uy tín ...

Xem thêm »

Kumar và Clark, Nội khoa Lâm sàng 8e
Kumar và Clark, Nội khoa Lâm sàng 8e

Nội khoa Lâm sàng của Kumar & Clark ấn bản thứ 8 được xây dựng dựa trên công thức tuyệt vời đ...

Xem thêm »

(2016) Campbell-Walsh Niệu khoa toàn tập 11e
(2016) Campbell-Walsh Niệu khoa toàn tập 11e

Được quốc tế ca ngợi là văn bản ưu việt trong lĩnh vực này, Campbell-Walsh Niệu khoa tiếp tục cun...

Xem thêm »

(2017) Bài giảng Tiêu Hóa và Gan mật 2e
(2017) Bài giảng Tiêu Hóa và Gan mật 2e

Sổ tay bài giảng Tiêu Hóa và Gan mật là một tổng quan dễ đọc, toàn diện về các bệnh lý ống tiêu h...

Xem thêm »

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học căn bản 9e
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học căn bản 9e

Được thiết kế dành cho các khóa học một học kỳ, Seeley Căn bản về Giải phẫu và Sinh lý học được bi...

Xem thêm »

Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e
Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e

Giáo trình tiêu hóa của Yamada 20 năm qua là một trong những cuốn sách tham khảo về tiêu hóa toàn...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top