Medipharm

[Sách dịch] Atlas Sinh Lý Học, NXB Y Học
[Sách dịch] Atlas Sinh Lý Học, NXB Y Học

Trong nguồn sách giáo khoa Liên Xô (cũ), "Atlas sinh lý học" là cuốn sách đầu tiên thuộc...

Xem thêm »

(2015) Nelson Giáo trình Khớp Nhi khoa 7e
(2015) Nelson Giáo trình Khớp Nhi khoa 7e

Vô song trong danh tiếng, nội dung và tính hữu dụng, Giáo trình Cơ xương khớp Nhi khoa 7e, là một ...

Xem thêm »

Ngoại khoa Căn bản, Vấn đề, Chẩn đoán và Quản lý 5e
Ngoại khoa Căn bản, Vấn đề, Chẩn đoán và Quản lý 5e

Ngoại khoa giản yếu là một giáo trình toàn diện và giàu hình ảnh minh họa dành cho các bạn sinh vi...

Xem thêm »

[2015] Harpers Hình minh họa Hóa sinh Y học 30e
[2015] Harpers Hình minh họa Hóa sinh Y học 30e

Đạt được sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý của Sinh hóa học trong mối liên quan của chúng với ...

Xem thêm »

[[2015] Harrison Các nguyên lý Nội khoa 19E
[[2015] Harrison Các nguyên lý Nội khoa 19E

Hướng dẫn danh tiếng toàn cầu dành cho lĩnh vực Y học Nội khoa nay có bản mới nhất với vô số cập n...

Xem thêm »

[2015] Fishman Các Bệnh lý và Rối loạn về Phổi 5E
[2015] Fishman Các Bệnh lý và Rối loạn về Phổi 5E

Bước chân vào lĩnh vực bệnh phổi với một sự hiểu biết thấu đáo về các khía cạnh lâm sàng và khoa h...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top