☆.•° CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THƯ VIỆN Y HỌC MEDIPHARM°•.☆ Menu

[Mới] Conn Điều trị Nội khoa và Y học gia đình Hiện đại 2014 [Mới] Conn Điều trị Nội khoa và Y học gia đình Hiện đại 2014

Conn Điều trị Nội khoa và Y học gia đình hiện đại 2014 là một tham khảo dễ dùng, chuyên sâu, cập n...

Đọc thêm »

[2014] Rosen, Cấp cứu Toàn tập, Khái niệm và Thực hành Lâm sàng 8e [2014] Rosen, Cấp cứu Toàn tập, Khái niệm và Thực hành Lâm sàng 8e

Dựa vào Giáo trình Cấp cứu của Rosen để có các câu trả lời mới nhất cho tất cả những vấn đề mà bạn...

Đọc thêm »

[2014] Feigin&Cherry, Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập 7e [2014] Feigin&Cherry, Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập 7e

Feigin-Cherry Giáo trình các Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa giúp bạn đưa những kiến thức mới nhất vào...

Đọc thêm »

[Mới] Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Nội khoa 2014 [Mới] Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Nội khoa 2014

Ứng dụng các nghiên cứu mới nhất để cải thiện kết quả chăm sóc bệnh nhân với hướng dẫn số 1 được c...

Đọc thêm »

[Mới] Ferri Cố vấn Lâm sàng 2014 5-trong-1 [Mới] Ferri Cố vấn Lâm sàng 2014 5-trong-1

Ferri Cố vấn Lâm sàng là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để tiếp cận với thông tin chẩn đoán...

Đọc thêm »

[2014] Tortora, Các nguyên lý Giải phẫu và Sinh lý học Người 14e [2014] Tortora, Các nguyên lý Giải phẫu và Sinh lý học Người 14e

Ấn bản mới của cuốn giáo trình toàn diện về Giải phẫu và Sinh lý người của Tortora tiếp tục thiết ...

Đọc thêm »

[2014] Sổ tay Lâm sàng Y học Oxford 9e [2014] Sổ tay Lâm sàng Y học Oxford 9e

Cuốn sách tham khảo Y học bỏ túi bán chạy nhất thế giới, lựa chọn duy nhất dành cho các bạn sinh v...

Đọc thêm »

[Mới] Abeloff Ung thư học lâm sàng 5e, 2014 [Mới] Abeloff Ung thư học lâm sàng 5e, 2014

Thực tế và chú trọng về mặt lâm sàng, Ung thư Lâm sàng Abeloff là một cuốn sách tham khảo y khoa đ...

Đọc thêm »

[Mới] Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 7e, 2014 [Mới] Nelson Lâm sàng Nhi khoa căn bản 7e, 2014

Tham khảo hàng đầu thế giới cho các bác sĩ nội trú Nhi khoa, sinh viên cũng như một công cụ ôn tập...

Đọc thêm »
 
Top