Medipharm

[Mới] Wallach Diễn giải Xét nghiệm và Test chẩn đoán 10e
[Mới] Wallach Diễn giải Xét nghiệm và Test chẩn đoán 10e

Chỉ định đúng xét nghiệm đúng thời điểm đôi khi là cả một quá trình phức tạp. Phiên bản mới thứ 10...

Xem thêm »

Nội soi Phế quản và Các Rối loạn Đường thở trung tâm
Nội soi Phế quản và Các Rối loạn Đường thở trung tâm

Soi phế quản và Các rối loạn đường thở trung tâm cung cấp hướng dẫn bạn cần để lập kế hoạch và thự...

Xem thêm »

Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa Toàn tập, 10e
Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa Toàn tập, 10e

Rosai và Ackerman Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa cung cấp hướng dẫn có thẩm quyền bạn cần để vượt q...

Xem thêm »

Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e
Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e

Những tiến bộ gần đây trong nhiều khía cạnh của bệnh thận đã thôi thúc các tác giả biên soạn phiên...

Xem thêm »

Các vấn đề Lâm sàng Nội Ngoại khoa 3e
Các vấn đề Lâm sàng Nội Ngoại khoa 3e

Các vấn đề lâm sàng Nội Ngoại khoa là cuốn sách rất khác biệt so với các giáo trình Y khoa truyền ...

Xem thêm »

[Mới] Grainger&Allison X-Quang Chẩn đoán Toàn tập 6e
[Mới] Grainger&Allison X-Quang Chẩn đoán Toàn tập 6e

Từ lâu đã được công nhận là tham khảo chuẩn mực trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, phiên bản hoàn ...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top