Medipharm

Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e
Schrier Toàn tập Các bệnh lý về Thận 9e

Những tiến bộ gần đây trong nhiều khía cạnh của bệnh thận đã thôi thúc các tác giả biên soạn phiên...

Xem thêm »

Các vấn đề Lâm sàng Nội Ngoại khoa 3e
Các vấn đề Lâm sàng Nội Ngoại khoa 3e

Các vấn đề lâm sàng Nội Ngoại khoa là cuốn sách rất khác biệt so với các giáo trình Y khoa truyền ...

Xem thêm »

[Mới] Grainger&Allison X-Quang Chẩn đoán Toàn tập 6e
[Mới] Grainger&Allison X-Quang Chẩn đoán Toàn tập 6e

Từ lâu đã được công nhận là tham khảo chuẩn mực trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, phiên bản hoàn ...

Xem thêm »

Oxford Sổ tay Lâm sàng Tâm thần học 3e
Oxford Sổ tay Lâm sàng Tâm thần học 3e

Được cập nhật toàn diện trong phiên bản mới, Oxford Sổ tay Tâm thần học lâm sàng 3e cung cấp thông...

Xem thêm »

Moore Giải phẫu học Định hướng lâm sàng 7e
Moore Giải phẫu học Định hướng lâm sàng 7e

Giải phẫu học định hướng lâm sàng cung cấp cho các bạn sinh viên Y khoa năm đầu thông tin về giải ...

Xem thêm »

Richard Usatine, Atlas Y học Gia đình 2e
Richard Usatine, Atlas Y học Gia đình 2e

Hơn 2000 hình ảnh đầy màu sắc giúp bạn chẩn đoán một cách trực quan các điều kiện bệnh lý gặp phải...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top