☆.•° CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THƯ VIỆN Y HỌC MEDIPHARM°•.☆ Menu

Tự điển Thuốc và Biệt dược Anh Quốc 67, T3-2014 Tự điển Thuốc và Biệt dược Anh Quốc 67, T3-2014

Bách Khoa Thuốc và Biệt dược Anh Quốc cung cấp hướng dẫn thực tế và cập nhật cho việc kê đơn, pha ...

Đọc thêm »

Cambridge Sử dụng Tiếng Anh Chuyên nghành Y khoa Cambridge Sử dụng Tiếng Anh Chuyên nghành Y khoa

Tiếng Anh sử dụng trong ngành Y có chứa 60 đơn vị bài học bao gồm một loạt các từ vựng về y tế. C...

Đọc thêm »

Franklin Ngoại khoa lâm sàng Căn bản 2e Franklin Ngoại khoa lâm sàng Căn bản 2e

Cuốn sách này được định hướng chủ yếu đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bên ngoài Hoa Kỳ. N...

Đọc thêm »

Tim mạch Nhi khoa - Hướng dẫn Căn bản bỏ túi 3e Tim mạch Nhi khoa - Hướng dẫn Căn bản bỏ túi 3e

Chăm sóc trẻ em bị bệnh tim là vô cùng phức tạp , đòi hỏi một cách tiếp cận khác biệt so với các v...

Đọc thêm »

[2014] Miễn dịch học Lâm sàng Giản yếu 6e [2014] Miễn dịch học Lâm sàng Giản yếu 6e

Miễn dịch học Lâm sàng giản yếu cung cấp thông tin cập nhật và cốt lõi nhất mà bạn cần để hiểu về ...

Đọc thêm »

[Mới] Conn Điều trị Nội khoa và Y học gia đình Hiện đại 2014 [Mới] Conn Điều trị Nội khoa và Y học gia đình Hiện đại 2014

Conn Điều trị Nội khoa và Y học gia đình hiện đại 2014 là một tham khảo dễ dùng, chuyên sâu, cập n...

Đọc thêm »

[2014] Rosen, Cấp cứu Toàn tập, Khái niệm và Thực hành Lâm sàng 8e [2014] Rosen, Cấp cứu Toàn tập, Khái niệm và Thực hành Lâm sàng 8e

Dựa vào Giáo trình Cấp cứu của Rosen để có các câu trả lời mới nhất cho tất cả những vấn đề mà bạn...

Đọc thêm »

[2014] Feigin&Cherry, Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập 7e [2014] Feigin&Cherry, Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa toàn tập 7e

Feigin-Cherry Giáo trình các Bệnh truyền nhiễm Nhi khoa giúp bạn đưa những kiến thức mới nhất vào...

Đọc thêm »

[Mới] Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Nội khoa 2014 [Mới] Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Nội khoa 2014

Ứng dụng các nghiên cứu mới nhất để cải thiện kết quả chăm sóc bệnh nhân với hướng dẫn số 1 được c...

Đọc thêm »
 
Top