Medipharm

[2016] Guyton-Hall Giáo trình Sinh lý học Y học 13e
[2016] Guyton-Hall Giáo trình Sinh lý học Y học 13e

Phiên bản thứ 13 của Guyton và Hall Giáo trình Sinh lý học Y học tiếp tục là tham khảo giáo trình...

Xem thêm »

(2016) Rodak Huyết học - Các nguyên lý Lâm sàng và Áp ụng 5e
(2016) Rodak Huyết học - Các nguyên lý Lâm sàng và Áp ụng 5e

Với hàng trăm hình ảnh hiển vi đầy màu sắc, Rodak Huyết học: Các nguyên ký lâm sàng và ứng dụng p...

Xem thêm »

Atlee Các biến chứng Gây mê 2e
Atlee Các biến chứng Gây mê 2e

  Cuốn sách này trình bày chi tiết tất cả các biến chứng có thể gặp phải trong thực hành lâm sàng. Phạm vi của cuốn sách đã được mở rộng ...

Xem thêm »

(Ứng dụng Android) 5-Phút Cố vấn Lâm sàng 2014 FULL
(Ứng dụng Android) 5-Phút Cố vấn Lâm sàng 2014 FULL

5-phút cố vấn lâm sàng 2014 là một đầu sách nổi tiếng được biên soạn bởi tiến sĩ, bác sĩ Frank J. Do...

Xem thêm »

Jeffcoate Các Nguyên lý Phụ khoa 8e
Jeffcoate Các Nguyên lý Phụ khoa 8e

Phiên bản thứ 8 của Jeffcoate Các nguyên lý Phụ khoa giới thiệu cho các học viên những tiến bộ gầ...

Xem thêm »

(2015) Căn bản về CT Cơ thể 4e
(2015) Căn bản về CT Cơ thể 4e

Là tham khảo tuyệt vời dành cho các bác sĩ nội trú X-Quang và các bác sĩ lâm sàng, Căn bản về Bod...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top