Medipharm

[Mới] Bennett Nguyên tắc và Thực hành Bệnh Truyền nhiễm 8e
[Mới] Bennett Nguyên tắc và Thực hành Bệnh Truyền nhiễm 8e

Sau hơn 35 năm, Các nguyên lý Bệnh truyền nhiễm của nhóm tác giả Mandell, Douglas và Bennett nay đ...

Xem thêm »

[Mới] Oxford Sổ tay Chẩn đoán Lâm sàng 3e
[Mới] Oxford Sổ tay Chẩn đoán Lâm sàng 3e

Hướng dẫn thiết yếu để giúp học viên đi từ biểu hiện lâm sàng đến chẩn đoán xác định một cách chín...

Xem thêm »

[MỚI] Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 10e
[MỚI] Braunwald Giáo Trình Nội tim mạch 10e

Tham khảo lý tưởng dành cho các chuyên gia tim mạch, những người cần nắm bắt những thay đổi nhanh ...

Xem thêm »

[Mới] Oxford Sổ tay Lâm sàng Thần kinh học 2e
[Mới] Oxford Sổ tay Lâm sàng Thần kinh học 2e

Oxford Sổ tay lâm sàng Thần kinh học phiên bản thứ 2 là một tham khảo nhanh thực tế và súc tích đ...

Xem thêm »

[Mới] Ferri Sổ tay Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 3e
[Mới] Ferri Sổ tay Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 3e

Trong gần 25 năm, tài nguyên bỏ túi ngắn gọn của tác giả Ferri đã phục vụ như là sách tham khảo y ...

Xem thêm »

Moore Giải phẫu học Định hướng lâm sàng 7e
Moore Giải phẫu học Định hướng lâm sàng 7e

Giải phẫu học định hướng lâm sàng cung cấp cho các bạn sinh viên Y khoa năm đầu thông tin về giải ...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top