Medipharm

[2015] Rosen&Barkin Sổ tay Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 5e
[2015] Rosen&Barkin Sổ tay Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 5e

Tạo ra quyết định lâm sàng tốt nhất một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tuyệt vời từ Rosen&...

Xem thêm »

Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Ngoại khoa 2015
Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Ngoại khoa 2015

Thông tin dựa trên chứng cớ, thực tế về hơn 1000 loại bệnh lý và rối loạn thường gặp nhất bởi các ...

Xem thêm »

[2015] Giải phẫu Bệnh học Mắt Toàn tập 7e
[2015] Giải phẫu Bệnh học Mắt Toàn tập 7e

Toàn diện nhưng lại rất súc tích và hướng trọng tâm vào lâm sàng, ấn bản mới của Giải phẫu bệnh họ...

Xem thêm »

Dawson Giải phẫu học và Các Kỹ thuật Mổ căn bản 4e
Dawson Giải phẫu học và Các Kỹ thuật Mổ căn bản 4e

Cuốn sách tham khảo nhanh này sẽ giúp bạn ôn lại một cách nhanh chóng trước khi thực hiện một cuộc...

Xem thêm »

2015 - Xơ gan, Hướng dẫn thực tế để Quản lý
2015 - Xơ gan, Hướng dẫn thực tế để Quản lý

Xơ gan: hướng dẫn thực tiễn để quản lý cung cấp cho các bác sĩ tiêu hóa, gan mật một hướng dẫn lâ...

Xem thêm »

(2015) Câc Quy trình Cấp cứu Căn bản 2e
(2015) Câc Quy trình Cấp cứu Căn bản 2e

Trong một môi trường cấp cứu đòi hỏi phải tận dụng từng giây để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ cấp...

Xem thêm »
 

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top