Medipharm


Campbell Farrell Biochemistry 6ed
Khám phá những phát triển mới nhất trong công nghệ sinh học, gen, và protein ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn với Campbell / Farrell Hóa sinh Y học.


Đây là một cuốn sách tham khảo lý tưởng cho những người lần đầu tiên nghiên cứu hóa sinh. Với phong cách mới xen lẫn các nội dung trích dẫn từ các tạp chí, Chủ đề nóng trong Hóa sinh, giới thiệu các tiến bộ trong các lĩnh vực như dịch cúm gia cầm, nghiên cứu tế bào Gốc, doping máu, HPV, vắc-xin Gardasil, và nhiều nội dung khác. 
Các câu hỏi mới trong văn bản giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của sinh hóa, trong khi các vấn đề đặt ra ở cuối chương giờ đây được nhóm theo loại vấn đề, giúp bạn chuẩn bị hiệu quả cho kỳ thi. 
Hàng trăm hình ảnh nghệ thuật trong suốt cuốn sách giúp làm rõ khái niệm. Kết nối sinh hóa chứng minh làm thế nào sinh hóa ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác, chẳng hạn như sức khỏe và y học thể thao. 
Hóa sinh Y học ấn bản thứ 6 bao quát mọi kiến thức cần thiết, cập nhật và rõ ràng chính xác là tham khảo bạn cần để trở nên xuất sắc trong khóa học môn học cơ sở có nhiều ứng dụng thực tế lâm sàng sau này.


TÓM TẮT
Biochemistry
Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell
Hardcover: 832 pages
Publisher: Brooks Cole; 
6 edition (November 20, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0495390410
ISBN-13: 978-0495390411
TẢI SÁCH
PDF - 31 MB - 832 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

[NHI KHOA - SƠ SINH][hot][recent][3]

[HỒI SỨC CẤP CỨU - ICU][slider1][recent][16]

[NỘI TIM MẠCH][hot][recent][3]

[CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH][hot][recent][3]

 
Top