Nhóm:

Hazzard Nguyên lý lâm sàng Lão khoa 6e

Hazzard Nguyên lý lâm sàng Lão khoa 6e

Hướng dẫn toàn diện nhất và có thẩm quyền nhất sẵn có về chẩn đoán và điều trị các rối loạn ảnh hưởng đến người lớn tuổi - đã được cập nhật với một viễn cảnh toàn cầu. Là hướng dẫn hàng đầu không thể tranh cãi trong chủ đề Lã ...
Kiến thức căn bản về Lão khoa lâm sàng 5e

Kiến thức căn bản về Lão khoa lâm sàng 5e

Một hướng dẫn tuyệt vời trong lĩnh vực này. Đây là cuốn sách tham khảo ngắn gọn và thực tế với những thông tin thiết yếu về đánh giá, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý và rối loạn ở lão khoa. Nhấn mạnh đánh giá lâm sàng bệnh n ...
2 / 2 POSTS