Nhóm:

1 2 3 10 / 26 POSTS
Ung thư tuyến Nội mạc Tử cung, Phòng ngừa Và Chẩn đoán Sớm

Ung thư tuyến Nội mạc Tử cung, Phòng ngừa Và Chẩn đoán Sớm

Tỷ lệ mắc ung thư tuyến nội mạc tử cung, khối u ác tính phổ biến nhất của đường sinh dục nữ ở các nước phát triển, đã tăng lên trong những năm gần đây. Một loạt các kỹ thuật thu thập để có được mẫu bệnh phẩm tế bào học hoặc mô ...
Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư cập nhật những tiến bộ khoa học và lâm sàng điều trị xạ trị Ung thư mới nhất. Một trong những tham khảo tốt nhất thế giới về lĩnh vực xạ trị ung thư. Tiến sĩ Theodore L. Phillips, cùn ...
Bethesda Sổ tay lâm sàng Ung thư 3e

Bethesda Sổ tay lâm sàng Ung thư 3e

Được viết bởi các bác sĩ từ Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ và các tổ chức hàng đầu khác, cuốn sách cẩm nang ung thư  là một hướng dẫn toàn diện rõ ràng, ngắn gọn được thiết kế đặc biệt cho các tham khảo nhanh chóng mọi lúc m ...
Poston Giáo trình Ung thư Học Ngoại khoa

Poston Giáo trình Ung thư Học Ngoại khoa

Thực hiện một đánh giá kịp thời các nguyên lý nền tảng cho vai trò của phẫu thuật trong các bệnh ác tính, cuốn giáo trình mới này cũng thảo luận về các mối quan hệ của phẫu thuật ung thư với các chuyên khoa khác có liên quan t ...
Các Kỹ thuật mới trong Hình ảnh Ung thư

Các Kỹ thuật mới trong Hình ảnh Ung thư

Khám phá một phổ rộng của các công nghệ chụp ảnh ung thư với các ứng dụng hiện tại và tương lai khác nhau, từ siêu âm và PET cho đến MRI.  Tài liệu tham khảo này phân tích các diễn biến gần đây liên quan đến tất cả các kỹ t ...
Devita Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 9e

Devita Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 9e

Devita, Hellman và Rosenberg, Ung thư : Các nguyên lý và thực hành Ung thư học đã được công nhận bởi cộng đồng Y khoa toàn cầu như một tham khảo chuẩn mực trong lĩnh vực này. Mục tiêu ban đầu của cuốn sách là giới thiệu và cập ...
Đánh giá Kết quả Trong Ung thư, Giải pháp, Phương pháp Và Ứng dụng

Đánh giá Kết quả Trong Ung thư, Giải pháp, Phương pháp Và Ứng dụng

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã thành lập Nhóm Đo lường kết quả Ung thư vào năm 2001 để đánh giá các tác động quan trọng và đa dạng của bệnh ung thư đối với cá nhân và dân số.  Những phát hiện và khuyến nghị của 35 thành viên ...
Kỹ thuật Chẩn đoán trong các bệnh máu ác tính

Kỹ thuật Chẩn đoán trong các bệnh máu ác tính

  Chẩn đoán và theo dõi các loại bệnh lý ác tính huyết học là một quá trình phức tạp và đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có hệ thống. Hình thái học, kiểu hình tế bào, di truyền học tế bào và di truyền học phân tử là các ...
Ung thư Tuyến Giáp Trong Thực hành Lâm sàng

Ung thư Tuyến Giáp Trong Thực hành Lâm sàng

Bao quát mọi khía cạnh của ung thư tuyến giáp, bao gồm các nhân ung thư, giải phẫu mô bệnh học, hình ảnh cắt lớp tuyến giáp và toàn cơ thể, siêu âm, và các nghiên cứu y học hạt nhân và X-Quang khác, cũng như các test theo dõi ...
Thần kinh học Ung thư trong Thực hành Lâm sàng 2e

Thần kinh học Ung thư trong Thực hành Lâm sàng 2e

Ung thư học thần kinh đã phát triển đáng kể như một chuyên khoa nghiên cứu và lâm sàng trong vài thập kỷ qua. Thần kinh học ung thư trong thực hành lâm sàng: Các biến chứng thần kinh của bệnh ung thư và điều trị, ấn bản thứ 2 ...
1 2 3 10 / 26 POSTS