Nhóm:

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là một tham khảo toàn diện về chủ đề y tế công cộng và dịch tễ học. Phiên bản thứ 6 đã được cập nhật toàn diện và bổ sung thông tin mới nhất để phản ánh những khía cạnh toàn diện của các ...
Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng là cuốn giáo trình duy nhất trong đó kết hợp các chuyên khoa của dịch tễ học Y học, thống kê sinh học, Y học dự phòng và y tế công cộng trong một nguồn thuận tiệ ...
Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những bài học quản lý từ Mayo Clinic lần đầu tiên cho thấy tổ chức dịch vụ phức tạp này đã nuôi dưỡng một nền văn hóa vượt quá mong đợi của khách hàng và nhận được lòng trung thành sâu sắc từ cả khách hàng và nhân viên của mìn ...
Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và cung cấp các chương trình giáo dục sức khỏe hiệu quả đều có những điều cơ bản giống nhau, dù là trong lớp học, nơi làm việc, bệnh viện hay cộng đồng. Cuốn sách "Giáo dục sức khỏe, xá ...
Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6e

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6e

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là tham khảo toàn diện nhất về vấn đề sức khỏe cộng đồng và dịch tễ học. Phiên bản thứ sáu đã được chỉnh sửa và cập nhật kỹ lưỡng cung cấp một cái nhìn toàn cầu và toàn diện trên phạm ...
Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên

Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên

Y tế cộng đồng là việc áp dụng khoa học y tế đến xã hội nói chung. Nó bao gồm các lĩnh vực đa dạng, từ tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh đến vệ sinh môi trường và quy hoạch thành phố.  Cuốn sách này là một nỗ lực để trình b ...
6 / 6 POSTS