LIÊN HỆ BAN QUẢN TRỊ

Thư viện Medipharm hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, đề xuất để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Mọi ý kiến đóng góp của bạn sẽ được Ban quản trị thư viện tiếp thu và nghiên cứu để điều chỉnh và áp dụng trong thời gian sớm nhất có thể. Trân trọng cảm ơn!. Nội dung vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

Vui lòng nhập nội dung cần liên hệ, sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Your feedback is important to us. We value and appreciate your compliments, suggestions or complaints in order to improve our services and the way we communicate.

We see suggestions as an opportunity to improve our services. Your suggestions are valuable to us and will be considered as part of our ongoing activities to improve our services.

MEDIPHARM MEDICAL LIBRARY SERVICES